Splošni pogoji podpore

Splošni pogoji podpore

Spoštovani uporabnik,

(1) Spletni portal za prijavo WSPRO (v nadaljevanju »spletni portal«) je last podjetja RCL Int d.o.o. S prijavo v spletni portal se strinjate s temi splošnimi pogoji uporabe in določili, ki so opredeljeni v nadaljevanju.

(2) Spletni portal je namenjen izključno poslovnim partnerjem podjetja RCL Int d.o.o. oziroma tistim uporabnikom, katerim RCL Int d.o.o. uporabo portala dovoli v obliki pisnega dovoljenja. Kakršnakoli zloraba spletnega portala se smatra kot dejanje, ki podjetju RCL Int d.o.o. daje pravico do prepovedi uporabe spletnega portala ter stornacijo uporabniškega imena in gesla.

(3) Prijava, ki jo boste oddali v spletnem portalu bo evidentirana na spletnem portalu in internem sistemu za vodenje prijav podjetja RCL Int d.o.o. Prijava se smatra kot naročilo stranke. Podjetje RCL Int d.o.o. bo posredovano prijavo urejalo v skladu z individualno pogodbo, ki je sklenjena med RCL Int d.o.o. in poslovnim partnerjem. Za opravljeno storitev bo RCL Int d.o.o. izdal račun, v skladu z individualno pogodbo oziroma v skladu z zadnjim veljavnim cenikom za opravljeno storitev. Zadnji veljavni cenik storitev je poslovnim partnerjem na vpogled na sedžu podjetja RCL Int d.o.o.

(4) Spletni portal bodo uporabljali tako poslovni partnerji kot tudi interni uporabniki podjetja RCL Int d.o.o. Vsebina na spletnem portalu je lahko mnenje posameznika, ne pa tudi mnenje RCL Int d.o.o. RCL Int d.o.o. ne jamči in v nikakšnem pogledu ni odgovoren za vsebino, ki jo uprabniki spletnega portala objavljajo na spletnem portalu.

(5) V primeru nedelovanja sistema nas prosim pokličite na +386 1 514 03 50.

(6) Kakršnakoli kršitev splošnih pogojev uporabe spletnega portala WSPRO daje RCL Int d.o.o. pravico do ukinitve spletnega računa in prepoved uporabe spletnega portala. 

 

Povezava do podpornega programa: Supremo

 

Stopite v kontakt z nami