cPRESS – Distribucija, tiražiranje in upravljanje naročniške službe

cPRESS – Distribucija, tiražiranje in upravljanje naročniške službe

cPRESS – Distribucija, tiražiranje in upravljanje naročniške službe
 • Celovite rešitve za časopisno-založniška in distribucijska podjetja
 • Nabor programskih rešitev za vodenje in upravljanje distribucijskega poslovanja ter tiražiranje naklade
 • Orodja za upravljanje naročniške službe, plač raznašalcev in oglasnega trženja
cPRESS – Distribucija

cPRESS – Distribucija

Združuje funkcionalnosti tiražiranja in distribucije.

Tiražiranje: uporabniško prijazen programski modul omogoča hitro in zanesljivo odločanje o optimalnih količinah distribuiranih edicij na posamezna prodajna mesta. Širok nabor algoritmov in smiselnih parametrov zagotavljata nizek odstotek vrnjene remitende.

Distribucijana ravni enega izida edicije združuje naročniško naklado in naklado za posamezna prodajna mesta. Izdelajo se vsi distribucijski dokumenti, namenjeni izdelavi paketov z edicijami, in transportni dokumenti, ki skrbijo za ustrezno dostavo na posameznega naslovnika.

 

 • Vodenje baze podatkov o prodajnih mestih in njihovih plačnikih ter podružnicah
 • Možnost uvedbe relacije »plačnik – več prodajnih mest«
 • Določanje naklade na podlagi podatkov o pretekli prodaji, definiranje koledarja za vsako edicijo-izdajo
 • Prilagajanje (višanje ali nižanje) naklade v odstotkih glede na progo ali tip prodajnega mesta in/ali zaradi posebnih razlogov
 • Vodenje remitende za poljubno obdobje: možno določanje dnevov, na katere se remitenda ne pobira
 • Vodenje zalog po prodajnih mestih: primerno za mesečnike
 • Definiranje distribucijskih poti za prodajna mesta po posameznih edicijah in dnevih
 • Določanje raznosa tudi za naročene edicije (uvoz podatkov iz cPRESS – Naročnina)
 • Predlogi naklad: standardnih in na določen dan s strani podružnic in potrjevanje na centrali
 • Možnost definiranja lastnih poizvedb nad podatki
cPRESS – Naročnina

cPRESS – Naročnina

 • Vodenje baze podatkov o naročnikih in njihovih naročilih na posamezne edicije
 • Možnost uvedbe relacije »naročnik plačnik – en plačnik več naročnikov«
 • Vodenje naročnine v poljubnem številu tujih valut
 • Možnost opredeljevanja alternativnega naslova – pošiljanje računa na eno lokacijo, edicije pa na eno ali več drugih lokacij (naslovnikov)
 • Možnost začasne selitve, stalne selitve in začasne ustavitve posameznega naročnika
 • Štetje vsakodnevne naklade za potrebe naročanja potrebnega števila posamezne edicije
 • Priprava naslovnega materiala za potrebe adresiranja posameznega časopisa za poštno dostavo
 • Priprava dopisov in obvestil za raznašalce ob morebitnih spremembah pri naročnikih na posameznem raznašalskem rajonu
 • Avtomatska bremenitev ustreznih naročnikov za fiksno obdobje na podlagi vnesenega koledarja, izida edicij in definiranega cenika na posamezen izvod edicije
 • Različni statistični izpisi kot pomoč pri določanju strategije za pridobivanje novih naročnikov in dostop do njih
 • Različni statistični izpisi kot pomoč pri obračunu akviziterskih provizij in kot podlaga za obračun stroškov dostave
 • Vnos reklamacij na podlagi klica ali dopisa naročnika
 • Določanje potrebne akcije za posamezno reklamacijo
 • Prodaja in odprema samostojnih prodajnih artiklov (knjig, CD-jev …) s fakturiranjem v okviru rednih naročniških računov
Stopite v kontakt z nami